.

Kinesiologi

BOKA TID

Kinesiologi och akupunktur

”Människokroppen strävar alltid efter balans och helhet. Obalanser skapar problem nu eller i framtiden och allra bäst är förstås om vi kan ta hand om orsakerna innan de visar sig i form av symptom.”

Som kinesiolog arbetar jag med att söka efter obalanser och blockerade flöden i din kropp. Dina egna behov och symptom avgör vilka behandlingar och metoder som är lämpliga att arbeta med. Kinesiologi är modern västerländsk fysiologi, anatomi och rörelselära som kombineras med urgammal österländsk kunskap om människans energisystem, näringsbehov, rörelse, återhämtning och stillhet.

Behandlingen kan bestå av en mängd olika tekniker som te.x. akupunktur, akupressur, massage, fasciarelease, behandling av triggerpunkter och smärtpunkter och korrigerande stabiliseringsövningar. Teknikerna kan hjälpa till att både behandla symptom samt t ex stärka bakomliggande orsaker.

Oftast sker behandlingar i kombination med att välja aktivt gynnsam livsstil för hälsa. Hur du väljer att leva, vad du väljer att stoppa i dig, vad din kropp och själ belastas eller stärks utav är delar som bör ses över för att nå goda resultat. Ska det ske en förändring så måste vi ändra på något, och fortsätter du på samma vis som innan så kommer du nå samma resultat.

Här är några exempel på tillstånd där kinesiologi, akupunktur eller akupressur kan vara lämpligt:

  • Muskelvärk, ryggsmärtor och ledproblem, olika tillstånd av smärta, stelhet, ömhet eller svaghet.
  • Om du behöver optimera funktion i muskler och muskelkedjor för mer kraft och ökad prestationsförmågan.
  • Vid nedsatt immunförsvar, allergi, astma eller andningsproblem.
  • Olika problem med huden, huvudvärk, migrän, tinnitus, trötthet och yrsel.
  • Beteendeproblematik av socker, mat, kaffe och tobak samt stress, oro och nedstämdhet.

Alla dessa symptom kan hjälpas på traven med t ex kinesiologi då behandlingarna syftar till att stärka upp kroppen och människan så att hon självläker. Det finns aldrig några garantier men gott om exempel med lyckade behandlingar i kombination med ändrad livsstil. Min ambition är att jag ska vara helt överflödig, dvs att individen står på egna ben utan min hjälp så snart som möjligt. Vid varje nytt besök så stämmer vi av att någon form av resultat i rätt riktning har uppnåtts.