.

Företag & Föreläsning

SKICKA FÖRFRÅGAN

Företag, team och lag

”Paketlösningar för företag och lag skapas med fokus på gruppen som består utav individer med olika behov och förutsättningar.”

Jag erbjuder både enstaka föreläsningar och workshops om kost, hälsa, träning, motivation och långsiktigt arbete för hälsa och prestation. Företagets personal samt ledning eller individerna i laget screenas för att ta reda på nuläget, på det sätt som är rimligt i förhållande till vad som ska uppnås och vilka förutsättningar som finns. Därefter skapas en handlingsplan för individen eller gruppen. Vilka strategier ska vi arbeta med? Vad behövs för att uppnå målet? t ex rådgivning angående livsstil, kost och sömn och motion/träning. Att arbeta symtomatiskt med olika behandlingstekniker i kombination med långsiktiga mål är oftast lönsamt för både individen och företaget.

Företaget eller gruppen

Jag tror att det är ganska sällsynt att människan vill göra insatserna som krävs för att må bättre och prestera endast för företagets skull. Jag tror drivkraften skapas genom att kartlägga något som individen själv verkligen vill uppnå för egen del. Företaget kan sen dra nytta av en gladare, piggare, starkare, friskare och mer motiverad medarbetare och det är självklart gynnsamt för alla.
De styrande på företaget bör få en samlad bild om vilka insatser eller behov som finns i gruppen så beslut kan fattas för att öka både välmående och prestation. Det är vanligt att måla upp en bild av stora tunga och dyra insatser men oftast är det verkliga behovet både enkelt och lättsamt.

Laget

I ett lag har jag aldrig upplevt att alla behöver samma träning, stöttning eller upplägg för att nå sitt bästa jag. Självklart har vi ett liknande behov för alla spelare på den positionen, med den spelstilen och inom den idrotten, men vad de olika individerna behöver för att nå dit varierar kraftigt. Styrka är många olika saker, allt från snabbhet till att orka med belastning runt en specifik led. Att utveckla styrka eller funktion kräver mer än fler viktplattor och tillräckligt med protein i maten, det kan lika gärna handla om att ta sig tid till stillhet och återhämtning. Screening eller kartläggning av behov för individer och laget som helhet ligger till grund för det upplägg som skapas, ofta i kombination och samarbete med ordinarie tränare och ledning.