.

Personlig träning

BOKA TID

Screening och personlig träning

”För att jag ska kunna ge dig ett bra, tydligt och resultatinriktat upplägg så måste jag veta var du är på väg, att du har viljan, en tydlig målbild och vet ditt eget varför. Vi behöver båda veta vilka förutsättningar som finns, vad vi ska ta hänsyn till och dra nytta utav på din väg mot målet.”

Screening är en grundläggande analys av funktionella muskelkedjor, ledernas rörelseomfång och rörelsermönster. Stelhet, smärta och dysfunktion i dina muskler, muskelfästen, leder eller skelett har alltid en orsak. God hållning i din kropp som helhet men även runt varje led i sig är avgörande för en god rörelse, förmåga att utveckla kraft, andas och att ta emot yttre belastning mm. Har du muskler som svarar sämre på träning eller rörelser som är svaga/onda/stela eller på annat sätt hindrar dig från att göra det du vill? Eller det du vill utveckla? Det finns en orsak bakom, det gäller att hitta den, förstå den och ta hand om den.

I screeningen ingår analys utav dina leders position, muskeltester och funktionella rörelsetester. Testerna anpassas efter det du vill uppnå, för en gymnast krävs mer rörlighet än för en individ som vill klara av sitt vardagsliv.

Personlig träning är precis vad det låter som, ett program som skräddarsys till dig efter dina behov, mål och förutsättningar.
Upplägget innebär självklart att du vet vilka övningar som ska göras men även hur varför och när de ska utföras. Din veckoplan, månad och årsplan är anpassas efter hur dina mål och förutsättningar ser ut. Är du motionär eller elitsatsande eller en kombination av båda?

Dina program följer du ofta sedan på egen hand under en period för att sedan komma tillbaka på uppföljning. Din utveckling stäms av och utvärderas med lämplig regelbundenhet och ligger till grund för hur kommande period ska designas. Ibland behöver du som klient mera stöd och vi kör då de flesta pass tillsammans. Lyckade träningsresultat beror förstås på mer än rätt träning. Att må bättre handlar ibland om helt andra saker än mer träning även om rörelse är en mycket viktig del för god hälsa.